Agenda

Елементи одрживог развоја: дефиниција, садржај,  начела и индикатори одрживог развоја у функцији орживог развоја агротуризма 

Загађење и заштита ваздуха: загађујуће материјаме у  ваздуху, последице загађења, мониторинг квалитета ваздуха, мере за очување квалитета ваздуха

КАФЕ ПАУЗА

Загађење и заштита земљишта:  значај и проблеми загађења земљишта, извори загађења у процесу развоја агротуризма: отпадом (дивљим депонијама), тешким металима, ђубривима, пестицидима (производњом вина, ракија, преради воћа, поврћа, млека и меса и др.)

Контроли квалитета земљишта, узорковања и мере заштите земљишта, компоситирање отпада

09:00 – 10:00

 

 

 

 

Показатељи квалитета природних и отпадних вода (садржаји појединих неорганских материја, садржај органских материја, садржај појединих растворених гасова)

10:00-11:00

 

Врсте и количине отпадних вода и начини прикупљања и пречишћавања отпадних вода (поступци уклањања загађења отпадне воде)

11:00 – 11:15

 

 

КАФЕ ПАУЗА

11:15 – 12:15

 

 

Еколошки и економски повољни начини пречишћавања отпадних вода у зависности од карактера загађења отпадне воде и од захтеваног степена пречишћености, којима се, ако је то пожељно, врши повраћај сировог материјала и смањује запремина отпадне воде коју је потребно пречишћавати

12:15-13:15

 

Разматрање могућности флаширања поџемних вода са добро избалансираним садржајем присутних материја, које не захтевају додатна хемијска третирања која би значајно утицала на њихов квалитет, као и могућности коришћења хипералкалних поџемних вода као лековитих минералних вода

13:15 – 13:30

 

 

ИНТРОСПЕКЦИЈА

Сумирање резултата и дискусија (питања и одговори)

Завршна реч организатора