Announcements

Ciljevi i ishodi obuke

Ciljevi i ishodi obuke

by Site Owner -
Number of replies: 0

Ciljevi obuke:

-        Podstaći polaznike na sagledavanje značaja primjene poslovnog planiranja i korištenja biznis planova u realizaciji aktivnosti u agroturizmu;

-        Osposobiti učesnike da identifikuju prihode i rashode svog domaćinstva od bavljenja agroturizmom uključujući poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti;

-        Uputiti korisnike na važnosti korišćenja biznis planova za adekvatno prikazivanje svih dobitaka i gubitaka koje mogu prouzrokovati aktivnosti u agroturizmu;

-        Uputiti korisnike na mogućnosti korištenja biznis planova, radi planiranja investicija, dobijanja prava na podsticaje ili olakšavanja odobravanja kredita;

-        Unaprediti stav polaznika o važnosti korišćenja biznis planova u planiranju i realizovanju poslovnih aktivnosti u agroturizmu.

Ishodi učenja:

-        Obezbeđivanje osnovnih sadržajnih elemenata biznis planova za tehničku izradu baziranih na specifičnostima pružaoca usluga u agroturizmu;

-        Razumevanje značaja biznis planova u poslovnom planiranju prihoda i rashoda domaćinstva, kao i analize potencijalnih investicija u agroturizmu;

-        Razumijevanje upotrebe biznis planova u organizovanju aktivnosti na gazdinstvu.

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o razlikama između jednostavnih i složenih biznis planova u agroturizmu;

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o tehničkim specifičnostima različitih dijelova biznis planova u agroturizmu;

-        Polaznik modula će steći osnovna znanja o važnosti, mogućnostima i značaju korišćenja biznis planova u organizovanju njihovog agroturizma;

-        Polaznik će steći vještine analiziranja prihoda i rashoda na agroturizmu;

-        Polaznik će unaprediti stav o važnosti izrade biznis planova za efikasno poslovanje.