Topic outline

 • Izrada biznis planova u agroturizmu

  Ciljevi obuke:

  -        Podstaći polaznike na sagledavanje značaja primjene poslovnog planiranja i korištenja biznis planova u realizaciji aktivnosti u agroturizmu;

  -        Osposobiti učesnike da identifikuju prihode i rashode svog domaćinstva od bavljenja agroturizmom uključujući poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti;

  -        Uputiti korisnike na važnosti korišćenja biznis planova za adekvatno prikazivanje svih dobitaka i gubitaka koje mogu prouzrokovati aktivnosti u agroturizmu;

  -        Uputiti korisnike na mogućnosti korištenja biznis planova, radi planiranja investicija, dobijanja prava na podsticaje ili olakšavanja odobravanja kredita;

  -        Unaprediti stav polaznika o važnosti korišćenja biznis planova u planiranju i realizovanju poslovnih aktivnosti u agroturizmu.

  Ishodi učenja:

  -        Obezbeđivanje osnovnih sadržajnih elemenata biznis planova za tehničku izradu baziranih na specifičnostima pružaoca usluga u agroturizmu;

  -        Razumevanje značaja biznis planova u poslovnom planiranju prihoda i rashoda domaćinstva, kao i analize potencijalnih investicija u agroturizmu;

  -        Razumijevanje upotrebe biznis planova u organizovanju aktivnosti na gazdinstvu.

  -        Polaznik modula će steći osnovna znanja o razlikama između jednostavnih i složenih biznis planova u agroturizmu;

  -        Polaznik modula će steći osnovna znanja o tehničkim specifičnostima različitih dijelova biznis planova u agroturizmu;

  -        Polaznik modula će steći osnovna znanja o važnosti, mogućnostima i značaju korišćenja biznis planova u organizovanju njihovog agroturizma;

  -        Polaznik će steći vještine analiziranja prihoda i rashoda na agroturizmu;

  -        Polaznik će unaprediti stav o važnosti izrade biznis planova za efikasno poslovanje.

 • Power point prezentacija o agroturizmu

  Tematska oblast obuhvata pojam biznis plana kao i opis okruženja za donošenje odluke o pokretanju agroturizma. U ovoj prezentaciji se objašnjenje pojam agroturizma kao osnove za izradu biznis planova.