Ciljevi obuke:

Podstaći polaznike na sagledavanje značaja primjene poslovnog planiranja i korištenja biznis planova u realizaciji aktivnosti u agroturizmu;