Predavači: dr Vesna Marjanović i dr Snežana Aksentijević

Saradnici: Miloš Radojević, Petar Vukotić

Trajanje kursa: dva dana