Program ''Postati edukator/ka'' je namenjen polaznicima koji žele da unaprede svoje organizacione i metodičke kompetencije u ciklusu obuke i na taj način započnu izgradnju svog edukatorskog profila.

Detaljniji opis kurikuluma pogledati ispod ilustracije.

''Bez naziva'', dipl. rad Anđelije Roglić (2003.)

Ciljevi programa

 1. Proširiti saznanja o aktivnim obukama;
 2. Upoznati se sa trenerskim metodama;
 3. Usvojiti i uvežbati trenerske veštine;
 4. Razviti pozitivne stavove o neformalnom obrazovanju odraslih;
 5. Osposobiti učesnike da samostalno i sa ko-edukatorom/kom pripremaju i izvode aktivne obuke;


Ishodi programa

Polaznik/ca je osoposobljen da:

 • Samostalno ili u paru sa ko-edukatorom pripremi dizajn obuke i materijale za učesnike, kao i da izvrši analizu profila i procenu potreba polaznika obuke;
 • Samostalno ili u paru sa ko-edukatorom izvede obuku, evaluira je i pripremi izveštaj sa održane obuke; 
 • Primeni niz metoda i veština koje doprinose efektivnom učenju i aktivnoj participaciji učesnika u dobroj atmosferi;
 • Realizuje obuku u interkulturalnom okruženju;
 • Facilitira tok obuke, diskusiju i kruženje informacija na obuci i daje jasne instrukcije učesnicma;
 • Formuliše i uputi konstruktivnu povratnu informaciju;
 • Artikuliše ''teške učesnike'' i amortizuje potencijalne negativne efekte na atmosferu i tok obuke; 
 • Prenosi i podstiče pozitivne stavove o neformalnom obrazovanju i celoživotnom učenju; 


Struktura i trajanje

Optimalno vreme realizacije programa je 6 meseci sa radnim opterećenjem polaznika od 106 časova, raspoređenih u sledeće celine:

 • Modul 1: 16 časova
 • Samostalni rad 1: 8 časova
 • Modul 2: 24 časova
 • Samostalni rad 2: 8 časova
 • Modul 3: 16 časova
 • Ko-edukatorski rad: 8 časova
 • Samostalna obuka: 16 časova
 • Pisanje izveštaja sa obuke: 2 časa
 • Modul 4: 8 časova
 • UKUPNO OPTEREĆENJE: 106 časova


ECTS ekvivalent: 4.5


Opis modula

MODUL 1: KONCEPT OBUKE

Proširiti saznanja o aktivnim obukama;

Učenje odraslih i teorija obuka;

Ciklus obuke;

Umeće pripreme obuke;

Dizajniranje obuke i priprema materijala;Formiranje trenerskih parova i odabir tema za obuke;

 MODUL 2: METODIKA OBUKE

Evaluacija i izveštaj sa obuke;

Metode u obuci;

Trenerske kompetencije;

Trenerske veštine;

Otvaranje obuke;

Izvođenje obuke;

MODUL 3: PRIPREMA OBUKE

Finalna priprema dizajna i materijala;

World caffe peer-review

Priprema za procenu profila i potreba učesnika samostalnih obuka;

MODUL 4: JA EDUKATOR/KA

Razmena iskustava;

Povratna informacija trenera;

Dodela sertifikata;


Autori programa: Marko Stojanović, Jelena Nastić